Máy cẩu American


Thông tin chi tiết

Máy cẩu American, năm sản xuất 1980.


[ Quay lại ]